Fuero Interactive

Niezwyczajnie kreatywni

Dotacje UE

Firma SF Company Stanisław Fiedor uzyskała dofinansowanie i realizuje projekty w ramach następujących działań:


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

“Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SF COMPANY Stanisław Fiedor”

Nazwa Beneficjenta: SF Company Stanisław Fiedor
Termin: 01.07.2010-30.09.2010
Wartość projektu: 12 500,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 10 000,00 PLN
Umowa nr: UDA-POIG.06.01.00-14-005/10-00

Inwestujemy w twoją przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

“Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu SF COMPANY Stanisław Fiedor”

Nazwa Beneficjenta: SF Company Stanisław Fiedor
Termin: 01.01.2011-31.12.2012
Wartość projektu: 387 078,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 193 539,00 PLN
Umowa nr: UDA-POIG.06.01.00-14-462/10-00

Inwestujemy w twoją przyszłość